Protimeter of carbidefles

Homepage / Technieken

Lekdetectie

Technieken

De protimeter wordt gebruikt om via twee elektroden het relatieve vochtgehalte te detecteren en te meten in volle, niet- geleidende materialen zoals pleister, hout, beton of cement.

Dit gehalte wordt bepaald door een kleurencode: groen, oranje of rood.
Groen: droog materiaal verrotting / ontbinding ervan niet mogelijk;
Geel: hoger vochtgehalte dan normaal, een grondig onderzoek wordt aanbevolen.
Rood: Vochtig materiaal, verrotting / ontbinding ervan is onvermijdelijk. Het is een niet-destructieve, snelle en eenvoudige methode.

De carbidefles is een apparaat waarmee de vochtgraad van dragers kan worden gemeten en berekend door een staalname.

Een staal van het metselwerk wordt door boring genomen, daarna gewogen en in de carbidefles geplaatst met een ampul van calciumcarbide en stalen kogels. De fles wordt afgesloten en krachtig geschud zodat de stalen kogels de ampul breken: de inhoud wordt dan gemengd met het genomen staal.

Er ontstaat een chemische reactie: het calciumcarbide met het restvocht uit het staal zet zich om in gas (acetyleen).

De hermetische fles staat onder druk: de manometer die als stop dienstdoet, geeft een gehalte dat opgenomen is in een omzettingstabel. Op die manier achterhalen we het restvochtgehalte.

Ontdek ook meer over de akoestische detectie.